Het Beheren van de Emotionele Bankrekening: De Sleutel tot Klantretentie in Personal Training
21 juni 2023 

Het Beheren van de Emotionele Bankrekening: De Sleutel tot Klantretentie in Personal Training

Introductie

In de competitieve wereld van personal training is klantretentie een cruciale factor voor succes. Het behouden van klanten is niet alleen kostenefficiënter dan het voortdurend werven van nieuwe, maar het draagt ook bij aan het opbouwen van een sterke reputatie en een volle agenda. Een van de sleutels tot het behouden van klanten is het beheren van de 'emotionele bankrekening'.

De emotionele bankrekening is een metafoor die het niveau van vertrouwen in een relatie beschrijft. Je kunt het je voorstellen als een daadwerkelijke bankrekening, maar in plaats van geld, wordt deze gevuld met vertrouwen, respect en goodwill. Net als bij een echte bankrekening, kun je stortingen doen (door positieve interacties en gedragingen) en opnames maken (door negatieve interacties en gedragingen).

In de context van personal training, vertegenwoordigt de emotionele bankrekening de mate van vertrouwen tussen de trainer en de klant. Elke positieve interactie, elk moment van begrip, elke succesvolle trainingssessie - dit zijn allemaal stortingen op de emotionele bankrekening. Ze verhogen het niveau van vertrouwen en goodwill in de relatie, waardoor een sterke, veerkrachtige band tussen de trainer en de klant wordt opgebouwd.

Aan de andere kant, elke negatieve interactie, elk moment van miscommunicatie, elke teleurstelling - dit zijn allemaal opnames van de emotionele bankrekening. Ze verminderen het niveau van vertrouwen en goodwill, en als er te veel opnames zijn, kan de relatie worden ondermijnd.

Het effectief beheren van de emotionele bankrekening is essentieel voor klantretentie in personal training. Het stelt je in staat om sterke, langdurige relaties met je klanten op te bouwen, wat niet alleen leidt tot betere resultaten voor je klanten, maar ook tot een succesvollere en bevredigendere carrière voor jou als trainer. Door te investeren in de emotionele bankrekening, investeer je in de toekomst van je personal training business.

Het belang van stortingen op de emotionele bankrekening

Stortingen op de emotionele bankrekening zijn positieve interacties of gedragingen die het vertrouwen en de goodwill in een relatie verhogen. Ze versterken de band tussen de personal trainer en de klant en creëren een omgeving van wederzijds respect en begrip.

Er zijn talloze manieren om stortingen te doen op de emotionele bankrekening, maar hier zijn de zes grootste en belangrijkste stortingen die een personal trainer kan doen:

 1. Serieus de ander willen begrijpen: Dit gaat over het tonen van echte interesse in de klant. Het gaat om het luisteren naar hun zorgen, doelen en ambities, en het tonen van empathie voor hun ervaringen. Door de klant serieus te nemen en te proberen hen te begrijpen, toon je respect en waardering, wat een grote storting is op de emotionele bankrekening.
 2. Je woord houden: Betrouwbaarheid is cruciaal in elke relatie. Wanneer je belooft iets te doen, en je komt die belofte na, dan maak je een storting op de emotionele bankrekening. Het toont aan dat je te vertrouwen bent en dat de klant op je kan rekenen.
 3. Op details letten: Kleine dingen kunnen een grote impact hebben. Of het nu gaat om het onthouden van de verjaardag van een klant, het opmerken wanneer ze een nieuwe persoonlijke beste tijd hebben bereikt, of het onthouden van hun favoriete oefeningen, het letten op details toont aan dat je aandacht hebt voor de klant en waardeert hun inspanningen.
 4. Verwachtingen verduidelijken: Duidelijke communicatie is de sleutel tot het voorkomen van misverstanden en teleurstellingen. Door vanaf het begin duidelijk te zijn over wat de klant kan verwachten van de training, en wat je van hen verwacht, maak je een storting op de emotionele bankrekening.
 5. Integriteit tonen: Integriteit gaat over het doen van het juiste, zelfs als niemand kijkt. Het gaat over eerlijk zijn, ethisch handelen, en je aan je principes houden. Wanneer je integriteit toont, maak je een grote storting op de emotionele bankrekening.
 6. Je oprecht verontschuldigen: Iedereen maakt fouten. Maar wanneer je een fout maakt, is het belangrijk om je verantwoordelijkheid te nemen en je oprecht te verontschuldigen. Dit toont aan dat je respect hebt voor de klant en dat je bereid bent om te leren en te groeien, wat een storting is op de emotionele bankrekening.

Door deze stortingen te doen, kun je een sterke, veerkrachtige relatie opbouwen met je klanten, gebaseerd op vertrouwen en respect. En dat is de basis voor succes in personal training.

De impact van opnames op de emotionele bankrekening

Net zoals stortingen het vertrouwen en de goodwill in een relatie verhogen, kunnen opnames deze verminderen. Opnames op de emotionele bankrekening zijn negatieve interacties of gedragingen die het vertrouwen en de goodwill in een relatie kunnen ondermijnen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat opnames vaak een grotere impact hebben dan stortingen. Een enkele negatieve ervaring kan een aanzienlijke hoeveelheid van het opgebouwde vertrouwen en goodwill wegnemen. Daarom is het cruciaal voor personal trainers om bewust te zijn van hun gedrag en interacties om onnodige opnames te vermijden.

Hier zijn enkele voorbeelden van gedragingen die als opnames kunnen dienen:

 1. Het breken van beloften: Wanneer je een belofte breekt, of het nu gaat om het missen van een trainingssessie of het niet nakomen van een belofte om een nieuw trainingsplan te maken, kan dit een grote opname zijn. Het kan het vertrouwen van de klant in jou als trainer ernstig schaden.
 2. Het negeren van de behoeften van de klant: Als personal trainer is het jouw taak om te luisteren naar de behoeften en doelen van je klant en om een trainingsplan te maken dat aan die behoeften voldoet. Als je de behoeften van de klant negeert of niet serieus neemt, kan dit als een opname worden gezien.
 3. Het tonen van onverschilligheid: Klanten willen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Als je onverschilligheid toont, of het nu gaat om het niet tonen van enthousiasme tijdens trainingssessies of het niet erkennen van de inspanningen en prestaties van de klant, kan dit als een opname worden gezien.
 4. Het niet verontschuldigen voor fouten: Fouten maken is menselijk, maar het niet erkennen en je ervoor verontschuldigen kan een grote opname zijn. Het toont een gebrek aan verantwoordelijkheid en respect voor de klant.

Het is belangrijk om te onthouden dat het doel niet is om opnames volledig te vermijden - dat is onmogelijk. Het doel is om bewust te zijn van je gedrag en interacties, om opnames te minimaliseren en om snel en effectief te reageren wanneer ze zich voordoen. Door dit te doen, kun je een sterke, veerkrachtige relatie met je klanten opbouwen en onderhouden.

Het Beheren van de Emotionele Bankrekening

Het beheren van de emotionele bankrekening is een voortdurend proces dat aandacht en bewustzijn vereist. Het doel is om een hoog saldo te behouden door meer stortingen te doen dan opnames. Hier zijn enkele strategieën die personal trainers kunnen gebruiken om de emotionele bankrekening effectief te beheren:

 1. Wees consistent: Consistentie is de sleutel tot het opbouwen van vertrouwen. Dit betekent dat je je aan je woord houdt, op tijd bent voor trainingssessies en consistent bent in je gedrag en houding. Door consistent te zijn, toon je aan dat je betrouwbaar bent, wat een grote storting is op de emotionele bankrekening.
 2. Communiceer effectief: Goede communicatie is essentieel in elke relatie. Dit betekent dat je duidelijk en open moet communiceren met je klanten, hun vragen moet beantwoorden, feedback moet geven en moet luisteren naar hun zorgen en doelen. Effectieve communicatie kan helpen om misverstanden (die kunnen leiden tot opnames) te voorkomen en kan ook dienen als een storting op de emotionele bankrekening.
 3. Wees flexibel: Flexibiliteit is een belangrijke eigenschap voor een personal trainer. Dit betekent dat je bereid moet zijn om je aan te passen aan de behoeften en doelen van je klant, en dat je bereid moet zijn om veranderingen in het trainingsplan aan te brengen indien nodig. Flexibiliteit toont aan dat je de klant waardeert en respecteert, wat een storting is op de emotionele bankrekening.

Het beheren van de emotionele bankrekening gaat niet alleen over het vermijden van opnames, maar ook over het herstellen van opnames wanneer ze zich voordoen. Als je een grote opname hebt gemaakt, bijvoorbeeld door een belofte te breken of een fout te maken, is het belangrijk om actie te ondernemen om het vertrouwen te herstellen. Dit kan betekenen dat je je oprecht verontschuldigt, maatregelen neemt om de fout te corrigeren, en stappen onderneemt om te voorkomen dat de fout in de toekomst opnieuw gebeurt. Door deze strategieën te volgen, kunnen personal trainers de emotionele bankrekening effectief beheren en hierdoor sterke relaties met hun klanten opbouwen. In de opleiding tot Personal trainer PRO leer je alles over het creëren van sterke klant relaties. 

Conclusie

Het concept van de emotionele bankrekening is een krachtig hulpmiddel voor personal trainers om sterke, duurzame relaties met hun klanten op te bouwen. Het gaat om het opbouwen en onderhouden van vertrouwen, respect en goodwill, wat essentieel is voor klantretentie. Een goed beheerde emotionele bankrekening kan het verschil maken tussen een klant die blijft en een klant die vertrekt.

Het beheren van de emotionele bankrekening vereist consistentie, effectieve communicatie en flexibiliteit. Het gaat niet alleen om het vermijden van opnames, maar ook om het herstellen van opnames wanneer ze zich voordoen. Door deze strategieën te volgen, kun je een sterke, veerkrachtige relatie opbouwen met je klanten, wat leidt tot hogere klantretentie en een volle agenda.

Nu is het jouw beurt. Denk na over jouw eigen emotionele bankrekening. Hoe kun je meer stortingen doen? Hoe kun je opnames minimaliseren of herstellen? Door bewust te zijn van je emotionele bankrekening en actief te werken aan het beheer ervan, kun je sterke, langdurige relaties met je klanten opbouwen. Dit zal niet alleen leiden tot betere resultaten voor je klanten, maar ook tot een hogere klantretentie en een volle agenda voor jou.